Moon

SPP in digitale tijden

Virtuele procesbegeleiding blijkt een vak op zich.

Moon staat voor kennis delen. De komende weken nemen we jullie daarom mee in de top 5 SPP-topics en delen we zowel inhoudelijke als procesbegeleiderstips om in jouw organisatie aan de slag te gaan.

Top 5 SPP in digitale tijden

We hebben sinds de oprichting van Moon nog nooit zo’n aardbeving en groeispurt meegemaakt als in 2020. Waar na de intelligente lockdown veel opdrachten wegvielen, waren er daarna veel klanten die dóór wilden met hun SPP-proces. Juist in deze tijd. Wellicht helpen onze ervaringen je bij het goed neerzetten van SPP in jouw organisatie in deze turbulente tijd. Waar is behoefte aan in deze onzekere tijd? Hoe pak je het aan? Daarom delen we graag onze ervaring en tips uit de praktijk.

De komende weken delen we in 5 posts de top 5 van SPP in digitale tijden:

#1 Scenarioplanning
#2 Positionering / herijking ambitie en strategie en P-bestand voor de toekomst
#3 Inspiratiesessie SPP voor het management
#4 Sleutelposities
#5 Handige online procesbegeleiders tips

#1 Scenarioanalyse

Juist in deze onzekere tijden kan een goede scenarioanalyse helpen om de toekomst te verkennen, om systematisch af te tasten hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien én wat dit betekent voor de klantvraag, de strategie van je organisatie en voor je bedrijfsvoering. En hoe je ervoor zorgt dat je organisatie en mensen klaar zijn voor de toekomst.

LEES MEER

#2 Herijking SPP-analyse in tijden van corona

In deze post lees je hoe je managementteams kunt helpen de impact van corona in kaart te brengen en te verwerken in hun (recente) SPP analyse en uitkomsten.

En minstens zo belangrijk… hoe je dat, ook online, vakkundig kunt begeleiden!

We zoomen in op het herijken van stap 2 uit het Moon-SPP-model: het herijken van de toekomstanalyse.

LEES MEER

#2 (deel 2) Herijking SPP-analyse in tijden van corona

In deel 2 zoomen we in op het herijken van stap 3 tot en met 5 uit het Moon-SPP-model: de potentieelscan, de gap-analyse, de speerpunten en acties. 

LEES MEER

#3 Online inspiratiesessie SPP

Inspireren online, kan dat wel? Ja dat kan!

In sommige sectoren en organisaties is het in tijden van corona super druk, in andere is nu juist meer lucht in de agenda. Hoe dan ook is het belangrijk om in deze nieuwe realiteit naar de toekomst te kijken en je organisatie en mensen fit for the future te maken/houden.

LEES MEER

#4 Focus op Sleutelposities

Het is cruciaal om sleutelposities scherp in beeld te hebben voor de toekomstbestendigheid van je organisatie! Sleutelposities zijn immers de bedrijfskritische functies (of rollen) die bepalend zijn voor het (toekomstige) succes van je organisatie. En daarmee een belangrijk element in een SPP-proces.

LEES MEER

#5 Handige online procesbegeleiders tips

Na onze vorige post over de herijking van het SPP-proces nemen we je mee in de tips om dat ook online op een goede, interactieve en resultaatgerichte manier te begeleiden!

LEES MEER