Moon

Aanpak wendbaarheid

De Moon-visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten om wendbaarheid te vergroten:

1. Een integrale kijk op wendbaarheid

Het wendbaarheidswiel omvat vier dimensies: strategische wendbaarheid, wendbare mensen en teams, een wendbare organisatie en (zelf) leiderschap. Lees hier meer over het wendbaarheidswiel.

2. Focus aanbrengen

Bij Moon geloven we niet in een one-size-fits-all-benadering of het knippen en plakken van ideeën. Juist kijken wat past in jouw setting en de daarbij behorende aanpak kiezen, maakt dat er routes en interventies komen die werken.

Om een goede vertaalslag te maken naar jouw organisatie of afdeling maken we gebruik van de Moon wendbaarheidsscan (deze vind je in het HOE boek voor wendbaarheid). Daarmee breng je in beeld waar je nu staat op het gebied van wendbaarheid binnen de vier dimensies, waar je tegen aan loopt en waar je de meeste wendbaarheidswinst kunt behalen. Zo kun je vanuit een integrale kijk op wendbaarheid focus aanbrengen wat de beste aangrijpingspunten zijn om te beginnen. We bieden in het HOE boek voor wendbaarheid een breed palet aan mogelijke oplossingsrichtingen en interventies om wendbaarheid te versterken ter inspiratie.

3. Maak het op maat en samen aan de slag

Wendbaarheid vormgeven doe je meestal niet in je eentje, maar samen met anderen. De beste ideeën ontstaan niet solistisch aan de tekentafel. Belangrijk is te bepalen wie je wilt betrekken voor een aanpak op maat die werkt. In een wendbaarheid werkatelier verken je met collega’s en stakeholders wat wendbaarheid voor jullie moet opleveren, hoe jullie ervoor staan op het gebied van wendbaarheid en wat de beste kansen zijn om wendbaarheid te vergroten. Jullie kiezen de meest kansrijke oplossingsrichtingen en vertalen deze naar concrete interventies en een aanpak.

Het wendbaarheid werkatelier omvat de volgende zes stappen:

  • STAP 1 Het wendbaarheid werkatelier inrichten
  • STAP 2 De wendbaarheidsscan invullen
  • STAP 3 Uitkomsten delen en analyseren
  • STAP 4 Focus aanbrengen
  • STAP 5 Oplossingen en acties bedenken
  • STAP 6 Doen, borgen en herijken Wendbaarheid

4. Kleine stappen, grote impact

Vaak horen we: ‘Onze organisatie is geen startup, ING of SEMCO die hun organisatie helemaal op- of ombouwen, dat kan bij ons niet zomaar!’. Bij Moon geloven we in kleine stappen met een grote impact, niet afwachten tot alle lichten op groen staan maar beginnen waar het al kan. Onze ervaring is dat ook binnen organisaties die niet het hele roer omgooien er op kleine(re) schaal heel veel mogelijk is om in de basis wendbaarder te worden.

5. Laat je inspireren

19 oplossingsrichtingen en 37 interventies


Bij Moon stellen we niet alleen de goede vragen maar bieden we ook concrete oplossingen om wendbaarheid te versterken. In het HOE boek voor wendbaarheid vind je 19 oplossingsrichtingen en 37 interventies ter inspiratie. Je leest hoe andere organisaties ermee aan de slag zijn en krijgt adviezen van deskundigen. Met denkvragen en opdrachten maak je de vertaalslag naar wat werkt in jouw context.

Voor wie

De Moon aanpak voor wendbaarheid is voor leidinggevenden die wendbaarheid willen laten werken maar natuurlijk ook voor adviseurs of procesbegeleiders die hen daarin ondersteunen of medewerkers die met hun eigen team aan de slag willen. Wil jij wendbaarheid in je organisatie versterken? Weet dat je vandaag kunt beginnen… kleine stappen, grote impact!

Hoe verder

Meer weten?

Hoe boek voor Wendbaarheid

Drs. Hanneke Moonen

  • Zo maak je wendbaarheid concreet, behapbaar en praktisch toepasbaar
  • Inclusief wendbaarheidsscan, wendbaarheid werkatelier en 37 interventies
  • Gratis te downloaden formats, tool en inspiratie waar je direct mee aan de slag kunt