Moon

Strategische personeelsplanning

De wereld verandert snel. Hoe zorg je dat je organisatie, afdelingen en medewerkers zijn afgestemd op deze veranderingen en toegroeien naar de organisatie van de toekomst?

Strategische personeelsplanning geeft de sturingsmogelijkheden. Het laat managers verder vooruit kijken en over afdelingen heen steeds opnieuw bepalen wat de wenselijke personele strategie is om hun ambitie en doelen te realiseren.

Visie op SPP

Onze basisaanpak richt zich in eerste instantie niet op een rekenkundige methodiek die precies berekent hoe groot de kloof is tussen het gewenste en het huidige personeelsbestand en gedetailleerde formatieplanningen. De toekomst is morgen weer veranderd en heeft te veel variabelen om zich te laten vangen in één (rekenkundig)model. SPP is in onze visie eerder een cyclisch gesprek tussen leidinggevenden waarin zij gezamenlijk een analyse maken en tot beleidskeuzes komen. Kwantitatieve onderbouwingen zijn daarbij wel een goed hulpmiddel uiteraard.

Strategische personeelsplanning lost problemen niet vanzelf op. Het laat wel zien waar de knelpunten zitten zodat leidinggevenden daar tijdig, en met oplossingskracht over afdelingsgrenzen heen, op kunnen anticiperen. Het is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van je organisatie, afdeling en team. Nu en in de toekomst. Onze visie en basisaanpak staan beschreven in het “HOE boek voor Strategische personeelsplanning”.

Aanpak SPP

De praktische toepasbaarheid van SPP is nog al eens weerbarstig. In de loop der jaren hebben we toegewerkt naar een basisaanpak om het SPP-proces succesvol vorm te geven. We weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om de valkuilen in dit proces te kennen! We begeleiden organisaties in het op maat maken van SPP voor hun specifieke context. En we begeleiden directies, managementteams en zelfsturende teams bij hun SPP-analyse in korte resultaatgerichte workshops. Uitgangspunt daarbij is onze visie op SPP.

LEES MEER

SPP Academie

In de SPP Academie van MOON kun je gebruik maken van alle kennis, ervaring en deskundigheid op SPP-gebied die we hebben opgedaan bij meer dan 100 opdrachtgevers in vele sectoren. Je krijgt toegang tot deze praktische expertise die we aanvullen met nieuwe inzichten uit de wetenschap en ons vak. We bieden verschillende praktijkgerichte ontwikkeltrajecten op maat.

LEES MEER

Tools

Toegankelijke, handige en bruikbare tools, workshopformats, draaiboeken, presentaties en werkvormen helpen je om SPP op een vakkundige en inspirerende wijze te ondersteunen. De basistools die je gratis kunt downloaden met het wachtwoord uit het boek vind je hier. Veel succes met het op maat maken van de digitale SPP tools voor jouw organisatie. Bewerk de tools gerust qua inhoud of beeld zodat ze passend worden voor jouw organisatie. Een bronvermelding naar MOON stellen we erg op prijs.

LEES MEER

Hoe boek en expertise

Zoek je meer achtergrond informatie over SPP? Hier bundelen en delen we relevante literatuur, artikelen, webinars en blogs over SPP, strategisch HRM & HRD en (zelf)leiderschap. Wil je zelf kennis of ervaringen delen? We horen graag van je! Laat ons weten wat je wil toevoegen, we delen het graag (uiteraard onder jouw naam).

Bestel het Hoe boek

Meer weten?

Hoe boek voor strategische personeelsplanning

Drs. Hanneke Moonen

  • Alles wat je moet weten om SPP succesvol en op maat toe te passen
  • Concrete tips over inhoud en proces
  • Gratis te downloaden formats en tools waarmee je direct aan de slag kunt