Moon

SPP Incompany trajecten

We bieden inspirerende en praktijkgerichte SPP-workshops voor managers en ontwikkeltrajecten voor HR-professionals en medewerkers op maat: coaching achter de schermen, learning bij seeing, learning by doing, incompany trainingen, intervisie trajecten en verdiepende masterclasses.

We staan voor het actueel houden en blijvend delen van kennis en kunnen. Zo kun jij na afloop van het incompany traject zelfstandig en op een vakkundige en slagvaardige wijze verder met SPP aan de slag in jouw organisatie.

Wat onze klanten zeggen

“Enthousiast, kundig, opbouwend, confronterend” “Heeft absoluut geholpen bij het opzetten van het traject SPP” “Combinatie van theorie (methodiek) en rol (adviseur) vond ik erg leerzaam” “Laat andere trainingen minimaal van dit niveau laten zijn!” “Uitstekend, met name omdat de training niet ‘in beton’ gegoten was. Er werd ingespeeld op de behoefte van de groep en hierover werd duidelijke afstemming gezocht”

Aedes
Training SPP Procesbegeleiding

Incompany trajecten voor managers

Introductiesessies voor managers

Hoe laat je managers op een interactieve, leuke manier met het thema SPP kennismaken? Korte kick off- of inspiratiesessies.

SPP-workshops voor managers

Hoe begeleid je op een effectieve manier de SPP-workshops waarin managers met elkaar de SPP-stappen doorlopen? (o.a. learning by seeing, learning bij doing, coaching achter de schermen, intervisie).

Strategiesessies en managementconferenties

Bepalen van de strategie:

Een belangrijk vertrekpunt voor SPP is de strategie van je organisatie. Is er nog geen duidelijke koers voor je organisatie? Wij verzorgen strategiesessies met managementteams waarin wij de organisatiestrategie concreet en praktisch maken. Op een interactieve, inspirerende en gestructureerde wijze maken we scherp welke missie, visie en strategie de organisatie kiest als antwoord op de veranderende buitenwereld. Waar gaan we voor en hoe komen we daar?

Gedragen organisatiestrategie:

Is de organisatiestrategie nog niet heel scherp of gedragen om goed met SPP van start te gaan? Dan helpt deze workshop managers om hun strategie concreet te maken en de impact te bepalen op bijvoorbeeld producten, diensten en het werk.

Follow up workshop SPP

Sommige organisaties hebben moeite met het doorpakken na een SPP-analyse. In deze follow up workshop zorgen we voor realisatiekracht. We bespreken de voortgang van de aanpak, vieren successen, pakken de nog lastige zaken op en maken opnieuw afspraken voor een continue voortgang.

Herijkingsworkshop

SPP is een cyclisch proces. In deze workshop onderzoeken we of de interventies het gewenste resultaat hebben opgeleverd én we kijken weer vooruit. Wat betekenen de ontwikkelingen en de strategische koers voor de personeelsbehoefte in de toekomst? Welke interventies zijn nu voor de toekomst nodig?

Incompany trajecten voor HR(D)-professionals

Experttraining SPP

Hoe word je in één dag SPP-deskundige?

Ontwerpsessie SPP

Hoe maak je het SPP-proces en de aanpak voor jouw organisatie goed op maat?

Training Procesbegeleiding

Voor het succes van SPP is meer nodig dan alleen kennis van SPP en een goede aanpak. Het vraagt ook om het vakkundig en stimulerend begeleiden van groepen managers. In deze inspirerende, praktische, en resultaatgerichte training leer je succesvol het SPP-proces te ontwerpen, te begeleiden, te implementeren en te verankeren in jouw organisatie. Je kunt het SPP-proces dan ook met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en plezier neerzetten.

Training SPP voor adviseurs

Je weet op het juiste moment aan tafel te komen op het juiste niveau. Je adviseert op het gebied van het toekomstbestendig maken van de organisatie door goed te luisteren en verschillende scenario’s met je opdrachtgever te bespreken. Deze scenario’s kan je scherp onderbouwen. Je krijgt inzicht in de krachtenvelden en de relevante stakeholders. Bij het inrichten, uitvoeren en borgen van het SPP-proces in jouw organisatie neem jij je positie van adviseur op een waardevolle wijze in.

Lees meer over de rollen expert, adviseur en procesbegeleider SPP.

Werksessie: HR data & SPP, op zoek naar het verhaal achter de cijfers

Deelnemers gaan op een praktische en effectieve wijze met data aan de slag in relatie tot SPP. Wat zijn relevante HR data en wat zeggen deze cijfers? Hoe kan ik zelf (en hoe kunnen mijn managers) tot inzichten en conclusies komen? Na afloop van de werksessie hebben deelnemers concrete handvatten om de kwantitatieve benadering van SPP behapbaar vorm te geven en het goede gesprek over cijfers te faciliteren.

Incompany trajecten voor medewerkers

SPP en de rol van medewerkers

Over het algemeen wordt een SPP-proces doorlopen door leidinggevenden van de organisatie met ondersteuning van HR. Onze ervaring is dat wanneer medewerkers actief betrokken worden, eigenaarschap vergroot wordt op het werken aan organisatie- en persoonlijke toekomstbestendigheid.

Medewerkers betrekken kan op veel verschillende manieren: informerend zodat SPP gaat leven bij de medewerkers, proactief aan de slag met de resultaten van SPP, reflecterend op het toekomstperspectief, voorbereidend op een constructief ontwikkelsgesprek en of juist actief betrekken in het realiseren van de doelstellingen die voortkomen uit SPP.

SPP voor zelforganiserende teams

SPP is een krachtig hulpmiddel om scherp te krijgen wat nodig is om als team toekomstbestendig te zijn en te worden. Steeds vaker wordt SPP ook gebruikt in zelforganiserende teams. Het helpt om met elkaar scherp te krijgen hoe aan te sluiten bij de steeds veranderende wereld, de doelstellingen van de organisatie en het team, en de ontwikkelingen die impact hebben op het werk in de toekomst.

Wij kunnen de procesbegeleiding van de SPP werkbijeenkomsten bij zelforganiserende en zelfsturende teams verzorgen of je organisatie opleiden om zelfstandig en op een vakkundige wijze de procesbegeleiding hiervan uit te voeren.

Heb je een vraag? We zijn benieuwd naar jouw situatie en denken graag met je mee!