Moon

Annemarie van Kallen

06 - 550 12 503

annemarievankallen@moon-hrm.nl

Annemarie van Kallen

Motto

Alleen doen wat nodig is

Persoonstypering

  • Doelgericht, betrokken, direct, inlevend en met humor
  • Weet snel tot de kern te komen en abstracte zaken te vertalen naar praktische oplossingen
  • Sterk in het uitdagen en stimuleren van medewerkers zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen en trots zijn op hun concrete resultaten

Achtergrond

Als partner van Moon begeleidt Annemarie SPP-trajecten met enthousiasme en overtuiging zodat SPP voor iedere klant uniek en van toegevoegde waarde is. Zij doet dit door samen met de klant te ontdekken waar SPP een oplossing voor is en welke toegevoegde waarde het voor de organisatie moet gaan opleveren. Annemarie begeleidt het SPP traject met het einddoel voor ogen. Als procesbegeleider begeleidt zij SPP-workshops waarbij zij uitdaagt, ondersteunt en zowel leidinggevenden als medewerkers positief kritisch bevraagt zodat het optimale resultaat behaald wordt. Haar vermogen om snel verbanden te leggen en energieke aanpak dragen er aan bij dat organisaties nog meer uit SPP halen dan ze van tevoren bedacht hadden.

Annemarie heeft na haar opleiding Personeel en organisatie 20 jaar in zowel profit als non-profit organisaties in verschillende HR functies gewerkt, waarvan meer dan 10 jaar als leidinggevende/ coach en in de rol van projectleider. Zij zet deze ervaring in als procesbegeleider, coach en adviseur in diverse branches.