Moon

Toekomstgericht ontwikkelen

In deze hectische tijd is ontwikkelen van ontwikkelen een must. Het geeft organisaties en mensen meer adaptief vermogen, slagkracht en eigenaarschap. Maar hoe maken we het praktisch en wat kunnen we anders doen om het echt te laten werken?

Toekomstgericht ontwikkelen geeft organisaties gemeenschappelijke taal over ontwikkelen, verbindt strategie met werken in de praktijk en biedt concrete hulpmiddelen om ontwikkelen stevig(er) neer te zetten.

Visie op toekomstgericht ontwikkelen

Toekomstgericht ontwikkelen start met de vraag: hoe verhoudt het nu zich met de gewenste toekomst en welke beweging is nodig om een FIT te zijn voor deze toekomst. De vraag geldt voor  mens(en), leiderschap en organisatie en dat deze afgestemd zijn op elkaar.

Ontwikkelen is een belangrijke motor om als organisatie te werken aan toekomstbestendigheid.  Maar wat is het? Hebben we dezelfde beelden?  Hoe denken we over ontwikkelen? Zijn we er goed (genoeg) in? Hoe komen we daar achter? En het belangrijkste, hoe kunnen we ontwikkelen zodanig ontwikkelen dat het past in deze tijd, het effectief is en een bijdrage levert aan de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Denkpatronen over ontwikkelen

In ontwikkelen hebben wij de uitdaging om onze mindset over ontwikkelen meer toekomstbestendig te maken. Hoe denken we over ontwikkelen? Wat is de geschiedenis van ontwikkelen? Wat zijn onze onbewuste automatische denkpatronen die daaruit zijn ontstaan en hoe vruchtbaar zijn deze (nog)?

LEES MEER

Ontwikkelen van ontwikkelen

Ontwikkelen is ook een werkwoord, een talent, een competentie, een vaardigheid. Maar hoe staat het gesteld met ontwikkelen? Zijn we er goed in? Zijn we effectief? Is het op gewenst niveau? Is ontwikkelen binnen jouw organisatie toekomstbestendig genoeg?

 1. Hoe zit het met de ontwikkelbereidheid (willen ontwikkelen)?
 2. Hoe zit het met het ontwikkelvermogen (kunnen ontwikkelen)?
 3. Hoe zit het met het ontwikkelklimaat?
 4. En zijn we bekend met de ontwikkelvoorkeuren van de mensen en sluiten we er op aan?

Van Strategische Personeelsontwikkeling (SPP) naar Strategische PersoneelsOntwikkeling (SPO)

SPO is het reguliere SPP proces met extra focus en aandacht op ontwikkelen.

Door deze aanpak worden SPP uitkomsten ook met een ontwikkelbril bekeken en krijgt toekomstbestendig ontwikkelen aandacht in oplossingen, aanpak en acties. Tevens geeft deze aanpak een 1e aanzet om te komen tot een Strategisch Ontwikkelplan voor de organisatie dat aansluit bij het realiseren van de ambitie van de organisatie.

Aanpak

Toekomstgericht ontwikkelen is maatwerk. Iedere organisatie met eigen cultuur, gewoontes en historie verdient de benadering die bij haar past en die effectief is. In onze aanpak kennen we de strategische benadering vanuit organisatieperspectief en de praktijk als uitgangspunt om een beweging op de werkvloer te realiseren. Typerend in onze werkwijze is praktisch, concreet, inzetten van doe-kracht en werken van complexiteit naar eenvoud.

Dienstverlening Toekomstgericht ontwikkelen

MOON heeft ruime ervaring in het ondersteunen van organisaties in toekomstgericht ontwikkelen. Heb je een vraag, wil je hulp bij het ontwikkelen van ontwikkelen in jouw organisatie? Bij Moon kijken we in een vrijblijvend intakegesprek waar de behoefte precies ligt, wat de vraag achter de vraag is en wat we voor je kunnen betekenen. Onderstaand een palet aan thema’s. De afgelopen jaren hebben we een mooie bijdrage mogen leveren op deze thema’s.

Ter inspiratie geven we een aantal voorbeelden hoe ondersteuning van Moon in de praktijk er uit kan zien:

 • Het inrichten en uitvoeren van Strategische Personeelsontwikkeling (SPO) als verdiepende methode op SPP. Klik hier voor de methode.
 • Komen tot een toekomstgerichte visie op ontwikkelen en deze door vertalen naar de praktijk
 • Werken aan een Strategisch Ontwikkelplan gekoppeld aan de ambities van de organisatie
 • Ontwikkelen van een Toekomstbestendige gesprekscyclus: de toekomstdialoog
 • Medewerkers betrekken bij SPP en SPP koppelen aan toekomstgericht ontwikkelen
 • Medewerkers als leervormgevers die eigenaarschap nemen op hun ontwikkeling
 • Stimulerend en ontwikkelgericht leiderschap gericht op eigenaarschap geven in ontwikkelen

Ontwikkeltools

De ontwikkeltool en andere werkbladen vind hier.

 

Toegankelijke, handige en bruikbare tools helpen je om ontwikkelen op een praktische vakkundige en inspirerende wijze te ondersteunen. Een bronvermelding naar MOON stellen we erg op prijs. 

Meer weten?

Hoe boek voor Wendbaarheid

Drs. Hanneke Moonen

 • Zo maak je wendbaarheid concreet, behapbaar en praktisch toepasbaar
 • Inclusief wendbaarheidsscan, wendbaarheid werkatelier en 37 interventies
 • Gratis te downloaden formats, tool en inspiratie waar je direct mee aan de slag kunt