Moon

Visie Wendbaarheid

Het wendbaarheidswiel van MOON helpt je organisatie om concrete stappen te zetten.

Het wendbaarheidswiel omvat vier dimensies: strategische wendbaarheid, wendbare mensen en teams, een wendbare organisatie en (zelf) leiderschap. Meer concreet gaat het om:

  1. Strategische wendbaarheid: de ambitie en strategie is continu afgestemd op de buitenwereld en de toekomst en zit in de haarvaten van de organisatie.
  2. Wendbare mensen en teams: mensen en teams blijven zich ontwikkelen, zijn breed inzetbaar, er is een gezonde in-, door- en uitstroom, er wordt optimaal gebruik gemaakt van flexkrachten, mensen kunnen hun passie en talent kwijt in hun werk, er is ruimte voor vernieuwing en er is aandacht voor veerkracht.
  3. Wendbaar organiseren: de organisatie is ingericht rondom de missie en bedoeling van de organisatie en we organiseren het werk zo dat we snel kunnen schakelen.
  4. (Zelf) Leiderschap: mensen kunnen werken vanuit de bedoeling met een heldere focus, er is richting, ruimte en autonomie om werk zinvol in te vullen, er is betrokkenheid en eigenaarschap.

De vraag is wat het meest essentieel is om op te pakken binnen de vier dimensies in jouw context. Vanuit een integrale kijk op wendbaarheid kun je focus aanbrengen en de meest essentiële kansen en aandachtspunten eruit halen. Bij Moon geven we je de hulpmiddelen om hierin keuzes te maken. We werken met een beproefde methode om voor jouw organisatie of team de goede route uit te stippelen en aan de slag te gaan met wendbaarheid. Verwacht niet ‘Dé succesformule met de beste agile aanpak die er bestaat'. Verwacht wel een praktische en resultaatgerichte aanpak om continu effectieve stappen te blijven zetten naar wendbaarheid. Hoe je dat aan kunt pakken? Dat lees je hier of neem contact met ons op.

Meer weten?

Hoe boek voor Wendbaarheid

Drs. Hanneke Moonen

  • Zo maak je wendbaarheid concreet, behapbaar en praktisch toepasbaar
  • Inclusief wendbaarheidsscan, wendbaarheid werkatelier en 37 interventies
  • Gratis te downloaden formats, tool en inspiratie waar je direct mee aan de slag kunt