Moon

#2 (deel 2) Herijking SPP-analyse in tijden van corona. Plus handige online procesbegeleiderstips!

Deze onzekere tijd zorgt er vaak voor dat de nadruk ligt op de korte termijn, terwijl juist nu een toekomstgerichte blik helpt om een slimme, duurzame route te kiezen als organisatie, ook op HR-gebied.

In veel organisaties is het daarom juist nu belangrijk om SPP (opnieuw) te agenderen en te actualiseren zodat managementteams de nieuwe werkelijkheid kunnen integreren in hun SPP-proces en zij vervolgens kunnen doorpakken op de nieuwe inzichten.

In deze post lees je hoe je managementteams kunt helpen de impact van corona in kaart te brengen en te verwerken in hun (recente) SPP analyse en uitkomsten.

En minstens zo belangrijk… hoe je dat, ook online, vakkundig kunt begeleiden!

Herijken Stap 3 tot en met 5 SPP-analyse

Vorige week lieten we zien hoe je de toekomstanalyse kunt herijken (lees het artikel hier terug). Vandaag zoomen we in op het herijken van stap 3 tot en met 5 uit het Moon-SPP-model: de potentieelscan, de gap-analyse, de speerpunten en acties. Volgende week nemen we je mee in de belangrijkste tips hoe je de herijking online kunt begeleiden.

In een (online) sessie ga je met je MT aan de slag om te bepalen wat er door de nieuwe realiteit verandert in de eerdere opbrengst van jullie SPP-traject. Om online met elkaar de aandacht en energie vast te houden, is het wijs om dit in de volgende stappen te knippen:

3. Herijken potentieelscan mensen en team
4. Aanpassen overall gap-analyses vanuit de nieuwe mindset
5. Herijken speerpunten, oplossingen en acties

3. Herijken potentieelscan mensen en team

De wereld verandert snel. Misschien zijn uit de toekomstanalyse in stap 2 nieuwe kritieke kwaliteiten gekomen voor de toekomst, of hebben mensen en teams hele nieuwe kwaliteiten laten zien in de crisis en stond de medewerker van de toekomst er al! Goed om te bezien in hoeverre de eerdere potentieelscan nog actueel is of ge-update moet worden (zowel op individueel niveau als op teamniveau).

Zorg dat managers deze herijkte potentieelscan goed voorbereiden met een sparringpartner die uitdaagt en prikkelt. Laat hen in de (online) SPP-sessie de essentie van hun gap analyse op team- of afdelingsniveau delen en bespreken.

Interessant is om in deze herijking van de potentieelscan ook mee te nemen wat de crisis je team heeft gebracht. Dit kunnen managers voor hun team doen of samen met hun team doen. Wat kunnen we vasthouden en leren van deze tijd? Hoe is de GAP uit de vorige SPP analyse in beweging gebracht, in positieve of negatieve zin? Wat is de impact hiervan op de speerpunten voor jouw (of ons) team?

Zo zien we in deze tijd bijvoorbeeld dat er goed over afdelings- en organisatiegrenzen heen wordt samengewerkt, dat we digitaal werken snel blijken op te pikken, dat er op sommige plaatsen een saamhorigheid en bevlogenheid ontstaat in het werk etc.. Hoe houd je dat vast, ook als straks de crisis weer voorbij is?

4. Aanpassen overall gap-analyses vanuit de nieuwe mindset

De volgende stap is om als managementteam met elkaar te bezien: hoe zag onze eerdere overall GAP-analyse eruit van alle teams gezamenlijk? Hoe is de GAP tussen het benodigde en aanwezige personeelsbestand in beweging gebracht? Welke conclusies hebben we eerder getrokken? Zijn die nog actueel? Wat is wezenlijk veranderd? Welke aanscherpingen zijn nodig?

5. Speerpunten, oplossingen en acties herijken

De laatste stap in de herijking is het herijken van eerdere speerpunten, oplossingen en acties. Welke speerpunten hebben we destijds gekozen? Zijn die nog actueel? Wat is wezenlijk veranderd? Waar is aanscherping nodig? In hoeverre zijn de oplossingen en acties nog actueel? Wat heeft de afgelopen periode gebracht in de voortgang naar de beoogde resultaten van de acties? Welke aanscherpingen zijn nog nodig? Hoe gaan we hierop doorpakken en welke afspraken maken we? Zo zorg je ervoor dat de belangrijkste HR-prioriteiten en interventies effectief zijn, ook in de nieuwe realiteit.

Veel succes met het begeleiden van je managementteam in het SPP-proces en het herijken en actualiseren ervan! Wil je op de hoogte worden gehouden van actuele ontwikkelingen, volg ons op LinkedIn of kijk op onze site bij het tabje publicaties voor inspirerende filmpjes, interessante artikelen en podcasts.

In de volgende post nemen we je mee in de belangrijkste online procesbegeleiderstips om SPP ook online goed neer te zetten.

Tot snel!