Moon

Onze visie op SPP

SPP is geen exacte wetenschap, SPP gaat in onze visie over leiderschap.

Onze basisaanpak richt zich in eerste instantie niet op een rekenkundige methodiek die precies berekent hoe groot de kloof is tussen het gewenste en het huidige personeelsbestand en gedetailleerde formatieplanningen. De toekomst is morgen weer veranderd en heeft te veel variabelen om zich te laten vangen in één (rekenkundig)model. SPP is in onze visie eerder een cyclisch gesprek tussen leidinggevenden waarin zij gezamenlijk een analyse maken en tot beleidskeuzes komen. Kwantitatieve onderbouwingen zijn daarbij wel een goed hulpmiddel uiteraard.

Strategische personeelsplanning lost problemen niet vanzelf op. Het laat wel zien waar de knelpunten zitten zodat leidinggevenden daar tijdig, en met oplossingskracht over afdelingsgrenzen heen, op kunnen anticiperen. Het is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van je organisatie, afdeling en team. Nu en in de toekomst. Onze visie en basisaanpak staan beschreven in het “HOE boek voor Strategische personeelsplanning”.