Moon

Training SPP woningcorporaties

In de praktijkgerichte training leer je SPP in je eigen organisatie succesvol te agenderen, ontwerpen, implementeren en faciliteren.

Programma 2-daagse training woningcorporaties

Dag 1

Op dag 1 gaan we aan de slag met de inhoud van SPP en de rol als expert en adviseur. We zorgen dat de deelnemers de juiste expertise en handvatten krijgen om SPP succesvol neer te zetten in de eigen organisatie.

Onderwerpen:

 • Managers op het puntje van hun stoel: hoe kun je het ‘waarom’ van SPP op een uitdagende manier formuleren?
 • Hoe zorg je voor commitment en eigenaarschap in de lijn?
 • Hoe betrek je medewerkers bij SPP?
 • Ontwerp SPP:
  • Wat wil je met SPP bereiken en welke aanpak past hier bij?
  • Op maat maken van de tooling. Hierbij gebruiken wij de beschikbare instrumenten van FLOW en MOON als uitgangspunt
 • Oefenen met SPP-instrumenten en procesmomenten in het SPP-proces
  • In kaart brengen van huidig en gewenst personeelsbestand (kwantitatief en kwalitatief)
  • IJken van de analyse en het HR3P model
  • Inzetten en interpreteren van de analyse tools
  • Speerpunten destilleren uit de analyses
 • Van speerpunten en oplossingen naar realisatiekracht
 • Delen van valkuilen en gouden tips per processtap
 • Hoe veranker je SPP in de organisatie?
 • Doorkijkje naar en voorbereidingsopdrachten (individueel en eventueel in subgroepen) tweede trainingsdag

Dag 2

Voor het succes van SPP is meer nodig dan alleen kennis van SPP en een goede aanpak. Het vraagt ook om het vakkundig en stimulerend begeleiden van groepen managers. In de rol van procesbegeleider stimuleer je de groep tot actief meedenken en met elkaar in gesprek gaan om nieuwe, werkbare oplossingen te vinden om je personeelsbestand toekomstproof te maken.

Een goede procesbegeleider is verantwoordelijk voor het proces van de groep en het SPP-proces in z’n geheel; je zorgt ervoor dat het gesprek waardevol en attractief verloopt en de doelstellingen behaald worden. Tegelijkertijd leg je het eigenaarschap van de inhoud bij de groep neer. Op cursusdag 2 gebruiken wij de inhoud van SPP om te oefenen met de onderstaande onderwerpen:

 • De rol van procesbegeleider versus de expert rol
 • De bouwstenen van een effectieve bijeenkomst
 • Stimuleren van een actieve en waardevolle discussie
 • Veiligheid creëren in de groep zodat alles op tafel kan komen
 • Overzicht houden, focus aanbrengen en de kern samenvatten
 • Inspelen op de dynamiek van de groep
 • Doel van SPP versus een te volgen draaiboek
 • Effectief interveniëren op inhoud, proces en procedure
 • Voorkomen van en omgaan met weerstand
 • Eigenaarschap creëren op afspraken en plannen