Moon

Trend 4: Verbreding SPP over organisatiegrenzen heen

Als veranderingen niet alleen sneller maar ook minder voorspelbaar worden, is het zaak om als organisatie wendbaar te zijn en blijven. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor SPP in de toekomst? Hoe blijft het instrument SPP toekomst proof? In januari en februari deelt Hanneke Moonen 5 trends binnen SPP. Deze week trend 4: Verbreding SPP over de grenzen van de organisatie heen.

De komende weken staan de volgende trends op de planning:

Wij sluiten af met een artikel waarin Hanneke laat zien dat SPP zich continu aanpast aan de tijdgeest.

De toekomstbestendigheid van SPP

‘Agile’ lijkt wel het toverwoord van de laatste jaren. Wat je ook van de term vindt, de wereld daagt uit tot nieuwe manieren van organiseren. Sachs en Kondu vatten het mooi samen in het volgende beeld (2015).

De vraag is wat deze ontwikkelingen betekenen voor SPP in de toekomst? Wat betekent dat voor het ontwerp en de inrichting van SPP? Wie blikken dan samen vooruit, wie bepalen de koers? Wie maken de analyse van het huidige personeelsbestand en bepalen de nodige acties om toekomstbestendig te blijven?

Hanneke Moonen deelt vijf trends op gebied van SPP in de maanden januari en februari 2019.

Verbreding SPP over organisatiegrenzen heen

Medewerkers werken steeds meer in wisselende teams en in wisselende rollen met collega’s in de organisatie maar ook met mensen uit andere organisaties, bijvoorbeeld ketenpartners of concullega’s. In aansluiting daarop zien we SPP initiatieven over organisatiegrenzen heen ontstaan.

Zo ontwikkelden Van Lieshout, Geling, Scholing en Kamphorst (2018) een methode om de regionale arbeidsmarkt als geheel transparanter te maken om tekorten en overschotten aan arbeid tijdig in kaart te brengen en discrepanties zo veel mogelijk te voorkomen.

Ook zien we momenteel regionale initiatieven met organisaties en partners op de arbeidsmarkt (gemeenten, UWV, opleidingsinstituten, werkzoekenden) om schaarste in de zorg voor de lange termijn tegen te gaan met een gevarieerd pakket aan maatregelen voor in-, door- en het voorkomen van uitstroom over organisatiegrenzen heen.

Welke samenwerkingsmogelijkheden zie jij in de regio of binnen jullie branche of keten om een gewenste in-, door- en uitstroom voor je organisatie te realiseren?

Lees meer over de trends

Trend 1: Continue business planning
Trend 2: Leiderschap en zelfleiderschap
Trend 3: Verbreding SPP van vast naar flex

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte wanneer we de volgende trend delen.

Literatuur

Sachs, A en Kundu, A. (2015). Afbeelding Mindset Shifts for Organizational Transformation.