Moon

Trend 3: Verbreding SPP van vast naar flex

Als veranderingen niet alleen sneller maar ook minder voorspelbaar worden, is het zaak om als organisatie wendbaar te zijn en blijven. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor SPP in de toekomst? Hoe blijft het instrument SPP toekomst proof? In januari en februari deelt Hanneke Moonen 5 trends binnen SPP. Deze week trend 3: Verbreding SPP van vast naar flex

De komende weken staan de volgende trends op de planning:

Wij sluiten af met een artikel waarin Hanneke laat zien dat SPP zich continu aanpast aan de tijdgeest.

De toekomstbestendigheid van SPP

‘Agile’ lijkt wel het toverwoord van de laatste jaren. Wat je ook van de term vindt, de wereld daagt uit tot nieuwe manieren van organiseren. Sachs en Kondu vatten het mooi samen in het volgende beeld (2015).

De vraag is wat deze ontwikkelingen betekenen voor SPP in de toekomst? Wat betekent dat voor het ontwerp en de inrichting van SPP? Wie blikken dan samen vooruit, wie bepalen de koers? Wie maken de analyse van het huidige personeelsbestand en bepalen de nodige acties om toekomstbestendig te blijven?

Hanneke Moonen deelt vijf trends op gebied van SPP in de maanden januari en februari 2019.

Verbreding SPP van vast naar flex

Een trend en een kans om SPP nog waardevoller te maken is een meer systematische blik op een slimme inzet van flexibele vormen van arbeid. Om succesvol te zijn en te blijven, moeten personeelsbestanden op- en afgeschakeld kunnen worden én kwalitatief wendbaar zijn.

Vaak beperkt de discussie zich tot de optimale bandbreedte voor de verhouding vast-flex: zonde! Een bredere scope op flexibilisering begint met de strategische afweging waar, wanneer welk werk gedaan wordt (in de organisatie, in de keten of flex) en wat een optimale mix is aan kwaliteiten en type arbeidscontracten in het benodigde personeelsbestand voor de toekomst. Belangrijk hierbij is een balans tussen enerzijds een (kern)bezetting voor in ieder geval de kritieke sleutelposities in organisaties die optimaal benut en ontwikkeld worden en anderzijds slimme inzet van flexibele vormen van arbeid (Moonen en Prinsen, 2014).

SPP is nu nog vaak gericht op medewerkers die (bijna) vast in dienst zijn. In een krappe arbeidsmarkt en in netwerkorganisaties wordt het steeds interessanter (en noodzakelijker) om breder te kijken naar alle werkenden in de organisatie, niet alleen die op de eigen loonlijst staan. Voor bedrijfskritieke en schaarse functies kan een talentenpool over organisatiegrenzen heen nodig zijn om de personeelsbehoefte van de toekomst steeds opnieuw in te vullen (Rothwell, Graber, Mc Cormick, 2012).

Wat zijn jullie kritieke sleutelposities en/of sleutelpersonen in de organisatie? Hoe draagt de huidige mix vast/ flex bij aan de wendbaarheid van jullie organisatie?

Hoe strategisch gaan jullie om met het flexibel en wendbaar inrichten van jullie personeelsbestand? Worden er bewuste en afgewogen keuzes gemaakt in lijn met wat de organisatie nodig heeft?

Lees meer over de trends

Trend 1: Continue business planning
Trend 2: Leiderschap en zelfleiderschap

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte wanneer we de volgende trend delen.

Literatuur

Rothwell, W.J., Graber, J., Mc Cormick, N, (2012). Lean but agile: Rethink Workforce Planning and Gain a True Competetive Edge. New York: American Management Association.

Moonen, H. & Prinsen, B. (2014). Succes in turbulente tijden; wendbaarheid creëren
met strategische personeelsplanning en flexibilisering van arbeid. Tijdschrift voor HRM, 2014, Editie 2.

Sachs, A en Kundu, A. (2015). Afbeelding Mindset Shifts for Organizational Transformation.