Moon

Hoe ‘fit’ is jouw HR-strategie?

Kloppen de 4 fits van jouw HR-strategie (de verticale, horizontale, organisatie- en environmental fit) voor het behalen van duurzaam concurrentievoordeel? Hoe ziet de unieke propositie van HRM er uit voor jouw organisatie, gebaseerd op deze 4 fits?  

Als je de HRM-strategie van jouw organisatie voor ogen neemt:

  • klopt dan de verticale fit? Is de HR strategie (en de uitvoering daarvan!) scherp in lijn met de organisatiestrategie? Zoals een groen energiebedrijf dat alleen medewerkers selecteert met een aantoonbaar ‘duurzaam hart en dito gedrag’, geen parkeerplaatsen heeft, alleen OV-reizen vergoedt en in geval van nood 2 elektrische leenauto’s van de zaak beschikbaar heeft. En natuurlijk alle medewerkers uitnodigt tot groene initiatieven in de eigen bedrijfsvoering (zoals de dikke truiendag waarop de verwarming in de organisatie op 18 graden staat!).
  • klopt de horizontale fit? Is het geheel aan HR-activiteiten onderling op elkaar afgestemd en congruent? Is in een krappe arbeidsmarkt met lastig vervulbare vacatures bijvoorbeeld niet alleen aandacht voor arbeidsmarktcampagnes, recruitment en onboarding maar is er ook aandacht voor talentmanagement, interne carrièremogelijkheden en ontwikkelingskansen om goede mensen in huis te houden? En vinden er persoonlijke exitgesprekken plaats om uitstroom te minimaliseren?
  • klopt de organisatiefit? Sluit HR naadloos aan bij andere processen in de organisatie zoals de snelheid en kwaliteit van de dienstverlening naar de klant, productiesystemen, budgettering, IT etc.?
  • klopt de environmental fit? Klopt de HR-strategie met ontwikkelingen in de markt, het vak en de branche aan de ene kant en houd je HR-beleid ook rekening met de behoefte en belangen van stakeholders aan de andere kant, zoals sociale partners, ketenpartners, milieuorganisaties etc.?

In SPP trajecten bepalen management en HR in co-creatie de strategische HR-agenda om fit for the future te blijven. Een check op bovenstaande 4 fits helpt om de strategische HR-agenda ook daadwerkelijk succesvol te realiseren in het unieke krachtenveld van iedere organisatie.

De toegevoegde waarde van HRM… hoe zit het ook alweer?

Lees hier de klassieker van Paauwe en Boselie. Zij vatten 10 jaar onderzoek voor je samen over de bijdrage van HRM aan prestatieverbetering van medewerkers en organisaties #Tijdschrift voor HRM# Bijdrage Moon aan College HR Strategie Nyenrode op 22 november.

Download het artikel ‘Human resource management en prestatieverbetering: een overzicht van 10 jaar onderzoek’.