Moon

Strategisch HRM-HRD

Wat zijn de knoppen waaraan we kunnen draaien om een substantiële bijdrage te leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. MOON ondersteunt organisaties bij toekomstgerichte en strategische HRM en HRD-interventies die werken in de praktijk: doelgericht, met eigenaarschap en implementatiekracht.


Strategisch HRD

Onze ervaring is dat SPP-trajecten vaak leiden tot een uitdagende ontwikkelopgave: Hoe krijgen wij mensen in beweging? Hoe zorgen we er voor dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en kansen pakken in hun ontwikkeling? Hoe kunnen we respectvol afscheid nemen van mensen? Hoe zorgen we er voor dat we slimmer gaan werken? Hoe vergroten we het verandervermogen van de mensen?

Cruciale vraagstukken. Wat we deden is geen match meer met wat op ons afkomt in de toekomst. We willen het anders en dat is best ingewikkeld. Ontwikkelen is een onderdeel van functioneren geworden. Wie niet ontwikkelt haalt in de toekomst niet de beoogde resultaten.

Wij vinden het belangrijk om in de complexiteit van strategisch ontwikkelen eenvoud en logica te creëren. Om ervoor te zorgen dat organisaties daadwerkelijk doel- en toekomstgericht anticiperen en beweging creëren.


Belangrijke vragen waarop wij met klanten antwoord geven zijn:

  • Hoe kom je tot een strategisch ontwikkelplan?
  • Hoe verbinden we organisatie-doelstellingen met ontwikkeldoelstellingen op alle niveaus: organisatieontwikkeling-, leiderschap-, team- en persoonlijke ontwikkeling
  • Hoe verbinden we SPP met strategisch HRD, hoe zorgen we ervoor dat ze elkaar versterken?
  • Hoe integreren we HRD-thema’s met de HR-agenda?
  • Hoe zorgen we ervoor dat SPP (ook) gebruikt wordt voor de actuele ontwikkelagenda van de organisatie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in teams daadwerkelijk eigenaarschap krijgen en pakken op het behalen van resultaten en gewenste ontwikkeling?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we anders gaan ontwikkelen?
  • Hoe maken we ontwikkelen praktisch, concreet en behapbaar?

Meer weten?