Moon

Whitepaper: in acht stappen naar een succesvolle strategie voor workforce transformation

Moon staat voor kennis delen. Voor de HR Benchmark 2020 van Visma |Raet – een jaarlijks onderzoek naar de HR-trends in Nederland – , werd onze oprichter Hanneke Moonen geïnterviewd voor een whitepaper over workforce transformation.

Lees hier gratis de whitepaper


Worforce transformation

Workforce transformation is het aanpassen van processen, middelen en medewerkerscompetenties aan de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie, in reactie op interne en externe ontwikkelingen. De whitepaper geeft je daarvoor een concreet stappenplan:

1. Ontwerpsessie: maak het proces op maat
Start met een ontwerpsessie om samen met de belangrijkste stakeholders de juiste aanpak te bepalen. Wie gaat zich binnen de organisatie bezighouden met het formuleren van een workforce transformation-strategie?

2. Formuleer een gezamenlijke toekomstvisie
Om een effectieve strategie voor workforce transformation te ontwikkelen, is het in de eerste plaats nodig meer zicht te krijgen op de toekomst. Moonen: “Vraag het (management-) team om de belangrijkste tendensen samen op een rij te zetten. Welke relevante technologische en maatschappelijke ontwikkelingen spelen er momenteel? Wat doet de concurrentie?”

3. Achterhaal de toekomstige personeelsbehoefte
Vraag het (management-) team nu wat de concrete impact van de geformuleerde toekomstvisie is op de toekomstige personeelsbehoefte. Welke taken kan de organisatie bijvoorbeeld beter extern beleggen, bij ketenpartners of andere partijen? Welke taken zou de organisatie juist graag willen insourcen? Welke competenties heeft de organisatie in de toekomst vooral nodig? Op welke functiegroepen heeft deze toekomstvisie vooral effect?

4. Laat managers of teams een potentieel- of zelfscan doen
Laat managers of teams een (zelf-) scan uitvoeren van het ontwikkelpotentieel van hun eigen team, divisie of regio, zowel kwantitatief als kwalitatief. Laat hen daarbij kijken naar alle relevante aspecten van de personeelsopbouw, zoals prestaties, ontwikkelpotentieel, leeftijdsopbouw, dynamiek en de verhouding tussen vast en flexibel personeel.

5. Bepaal: waar ligt de frictie?
Onderzoek daarna met het (management-) team de frictie tussen de toekomstige personeelsbehoefte en de huidige personeelsopbouw. Vraag de (management-) teamleden om een korte presentatie te geven, waarin ze hun analyse presenteren. Op welke vlakken is de afdeling klaar voor de toekomst en zijn de cijfers in lijn met de verwachte personeelsbehoefte? Waar is de afdeling zelfs uitstekend in? En op welke vlakken moet er echt nog wat gebeuren?

6. Zoek naar een rode draad
Vraag het (management-) team om te analyseren wat de rode draad in alle verhalen is. Moonen: “Het horen van elkaars ervaringen kan voor echte eye-openers en ook voor oplossingen zorgen. Doordat iedereen over de eigen grenzen heen kijkt, ontstaat een waardevol, strategisch gesprek. Vaak ontdekken teams dat de eigen problemen organisatiebreed spelen: andere afdelingen worstelen met vergelijkbare kwesties, zijn verder met het oplossen ervan of hebben nieuwe kansen al beter benut.”

7. Selecteer de drie belangrijkste speerpunten
Moonen: “Op dit punt is het gevaar levensgroot dat plannen ondanks alle goede voornemens door de waan van de dag alsnog in een la belanden.” Vraag het (management-) team daarom een gezamenlijk plan van aanpak te formuleren en de verantwoordelijkheden onderling te verdelen. “Raffel deze stap niet af. Het is belangrijk om hiervoor voldoende tijd uit trekken en de resultaten uit het overleg daadwerkelijk in actie om te zetten.”

8. Formuleer een gezamenlijk plan van aanpak
Vraag het (management-) team vervolgens om drie speerpunten te kiezen. Let erop dat deze aan een paar voorwaarden voldoen: iedereen herkent ze, vindt ze belangrijk en heeft er invloed op. Bovendien moeten de teams ze in samenwerking kunnen oplossen.

Conclusie
Als je je organisatie gezond en wendbaar wilt houden, is workforce transformation onontbeerlijk. Zo kun je gestructureerd en doelgericht toewerken naar de juiste ontwikkeling en inzet van middelen, processen en talent. Zo werk je met visie aan de duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers en bereid je de organisatie, afdeling of het team optimaal voor op de toekomst.