Moon

Wendbaarheid door flexibiliteit begint al bij werving en selectie

Hoe zorg je voor een flexibel personeelsbestand èn goed werkgeverschap? Beiden essentieel in een turbulente wereld en een zeer krappe arbeidsmarkt… Zo combineer je ze!