Moon

SPO aanpak opvolgend op SPP

Veel uitkomsten van SPP hebben een belangrijke ontwikkelopgave. Effectief en blijvend ontwikkelen in een organisatie is vandaag de dag een grote noodzaak om de ambities te realiseren.

Maar wat is effectief? Wat hebben we in ontwikkelen anders te doen? Hoe zorgen we ervoor dat we ook een ontwikkelambitie hebben? En dat de cruciale kwaliteiten van de toekomst daadwerkelijk ontwikkeld worden? Wat doe je op organisatie, afdeling en individueel niveau?

Ons SPO proces bestaat uit 5 stappen, waarbij we antwoord geven op wat de opwikkelopgave is en hoe ontwikkelen ingericht dient te worden om effectief te zijn. Het eindresultaat van het proces is een toekomstbestendig Strategisch Ontwikkel Plan.