Moon

Geïntegreerde aanpak SPP & SPO

Bij deze aanpak kiezen we ervoor om het reguliere SPP-proces met de MOON-methodiek te doorlopen, waarbij we bij iedere werksessie een aantal ingrediënten toevoegen met de focus op ontwikkelen.

Hierdoor worden enerzijds SPP uitkomsten ook met een ontwikkelbril bekeken en anderzijds krijgt toekomstbestendig ontwikkelen aandacht in oplossingen, aanpak en acties. Tevens geeft deze aanpak een 1e aanzet om te komen tot een Strategisch Ontwikkelplan voor de organisatie dat aansluit bij het realiseren van de ambitie van de organisatie.