Moon

Strategische personeelsontwikkeling

Alles dat je aandacht geeft GROEIT! Hoe zorg je ervoor dat SPO afgestemd is op de ontwikkelingen, de veranderingen én de ambitie & strategie van de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat ontwikkelen zelf toekomstbestendig is? En hoe zorg je ervoor dat de doorvertaling van de strategische ontwikkelagenda aansluit bij je medewerkers, praktisch is en daadwerkelijk het verschil maakt?

Strategische personeelsontwikkeling zet ontwikkelen toekomstgericht neer. Enerzijds draagt het bij aan het behalen van de ambitie van je organisatie. Managers, HRM & HRD en medewerkers gaan met elkaar in dialoog om op doeltreffende wijze datgene te doen dat daadwerkelijk het verschil maakt. Anderzijds hebben wij de uitdaging om onze mindset over ontwikkelen meer toekomstbestendig te maken. Hoe denken we over ontwikkelen? Wat hebben we te doen in het eigenaarschap van ontwikkelen? En hoe gaan we ontwikkelen anders inrichten zodat het aansluit bij wat de toekomst vraagt?


Visie en aanpak

Strategische Personeelsontwikkeling is maatwerk. Maakbaarheid en voorspelbaarheid staan haaks op de snelheid waarop ontwikkelingen op ons afkomen en het thema ontwikkelen zelf. Een “one size fits all” sluit niet aan bij strategische personeelsontwikkeling. Mens en organisatie hebben een eigen historie, gewoontes en voorkeuren. Kies de aanpak die past en waarvan verwacht wordt dat die aanpak effectief is.

SPO levert focus & scherpte op en geeft antwoord op wat & hoe te ontwikkelen en hoe dit te realiseren in je organisatie.

Wij vinden het belangrijk om in de complexiteit van strategisch ontwikkelen eenvoud en logica te creëren. Om ervoor te zorgen dat organisaties daadwerkelijk doel- en toekomstgericht anticiperen en beweging creëren.


Belangrijke vragen waarop wij met klanten antwoord geven zijn:

  • Hoe kom je tot een strategisch ontwikkelplan?
  • Hoe verbinden we organisatiedoelstellingen met ontwikkeldoelstellingen op alle niveaus: organisatieontwikkeling-, leiderschap-, team- en persoonlijke ontwikkeling
  • Hoe verbinden we SPP met strategisch HRD/ ontwikkelen, hoe zorgen we ervoor dat ze elkaar versterken?
  • Hoe integreren we HRD-thema’s met de HR-agenda?
  • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in teams daadwerkelijk eigenaarschap krijgen en pakken op het behalen van resultaten en gewenste ontwikkeling?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we anders gaan ontwikkelen?
  • Hoe maken we ontwikkelen praktisch, concreet en behapbaar?

We hebben toegewerkt naar een flexibele en praktische aanpak waarin we antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen. Met een geïntegreerd met SPP, een opvolgend proces op SPP of SPO los van SPP, concreet en praktisch aan de slag met toekomstproof ontwikkelen.

MOON ondersteunt organisaties in het op maat maken van SPO voor hun specifieke context en bij het inzetten van toekomstgerichte HRD-interventies die werken in de praktijk: doelgericht, met eigenaarschap en realisatiekracht. Dit doen wij in korte effectieve werksessies met managers, HRM, HRD en medewerkers.


Lees meer over

Meer weten?